Služby, které nabízíme

Jako specializovaná angiologická praxe nabízíme komplexní spektrum diagnostických a léčebných postupů v oblasti cévní medicíny

Prostory našich cévních ordinací se nacházejí v Praze 4 v ulici Do Koutů 2073/1a. Jedná se o plně zařízené prostorné ordinace v příjemném prostředí.

Hlavní náplní cévní ambulance je diagnostika cévních onemocnění a návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu. Mnozí z takto vyšetřených nemocných jsou následně odesláni k intervenčním či cévně chirurgickým výkonům. Tyto pacienty dále ambulantně sledujeme a řídíme jejich dlouhodobou léčbu.

Specializujeme se na široké spektrum cévních onemocnění

Mezi žilními chorobami dominuje zejména chronické žilní onemocnění, kam patří rozličné formy varixů dolních končetin a různá stádia chronické žilní nedostatečnosti. Samostatnou kapitolu představuje hluboká žilní trombóza a její komplikace – plicní embolizace a potrombotický syndrom. Součástí léčebných postupů žilních onemocnění představuje nechirurgická léčba křečových žil,  včetně metliček – tzv. sklerotizace varixů, kterou provádíme na našem pracovišti a dále  miniinvazivní chirurgická léčba (laserová, radiofrekvenční a další), kterou pro pacienty v návaznosti na naše vyšetření zajišťujeme na vybraných chirurgických pracovišťích. V rámci diagnostiky a léčby otoků končetin se zaměřujeme také na otoky lymfatické povahy a tzv.lipedém.

V onemocnění periferních tepen, které sledujeme a aktivně léčíme, dominují choroby v důsledku aterosklerózy. Další skupinu představují dilatativní formy arteriopatií (výdutě), vasoneurózy či postižení tepen v rámci vaskulitid. Zaměřujeme se i na přidružená onemocnění a rizikové faktory, které k těmto onemocněním vedou (např. hypertenze, diabetes, vysoké hladiny tuků, kouření atd.).

Veliký důraz klademe na nejmodernější lékařskou techniku

Špičkové cévní ultrazvuky GE Fortis a Logiq S8 a pokročilé multifunkční diagnostické přístroje Angio Experience Pro 8 firmy Sonotechnik Austria garantují kompletní digitalizaci a v kombinaci s vysoce erudovaným zdravotnickým personálem i diagnostickou preciznost a Vaší jistotu.

Nemenší důraz je kladen i na vlídný a individuální přístup k pacientům

Díky letité praxi v klinickém prostředí vrcholné cévní medicíny v Čechách i zahraniční a současně nezávislosti na rozhodovacím procesu můžeme nabídnout našim pacientům optimální léčebný postup a pro dané onemocnění vyhledat nejvhodnějšího specialistu resp. doporučit nejvhodnější léčebné zařízení. Vaše ošetření s konkrétními lékaři dohodneme a budeme s nimi ve vzájemném kontaktu.

Nabídka služeb

Disponujeme špičkovými ultrazvukovými přístroji, na kterých provádíme tzv.barevnou duplexní sonografii. Jedná se o neinvazivní vyšetření (“ultrazvuk”) tepen a žil zejména dolních a horních končetin, ale i břicha, krku. Toto vyšetření umožňuje zobrazit cévní stěnu, zhodnotit její stav (morfologii), poskytnout informace o případném zúžení či uzávěru tepen a žil. V oblasti žil je suverénní diagnostickou metodou pro zjišťování žilní trombózy a nedostatečnosti chlopní v hlubokém či povrchním žilním systému. Vyšetření je zcela neinvazivní, nebolestivé, lékař používá sondu, kterou pohybuje nad cévami po povrchu končetiny, krku nebo břicha. Ve většině případů nevyžaduje speciální přípravu pacienta (pouze pro oblast břicha přijít nalačno- pacient je předem informován a poučen).

1. Barevná duplexní sonografie tepen zásobujících mozek (krčních tepen)
2. Barevná duplexní sonografie tepen horních končetin
3. Barevná duplexní sonografie břišní aorty a viscerálních tepen
4. Barevná duplexní sonografie ledvinových tepen
5. Barevná duplexní sonografie tepen pánve a dolních končetin
6. Barevná duplexní sonografie žilního systému břicha a pánve
7. Barevná duplexní sonografie žil dolních končetin
8. Barevná duplexní sonografie žil horních končetin

b-images5

Další vyšetření, která nabízíme a která slouží k diagnostice cévního systému jsou rovněž neinvazivní a nevyžadují zvláštní přípravu či spolupráci pacienta.
Jedná se o:

  1. Analýza pulsové vlny
  2. Měření kotníkových systolických tlaků (dopplerovské stanovení periferních tlaků k posouzení tepenného prokrvení = měření ABI)
  3. Měření palcových systolických tlaků u diabetiků (měření TBI)
  4. Elektronická oscilografie horních a dolních končetin a prstů (měření k etážovému hodnocení prokrvení)
  5. Air pletysmografie (posouzení prokrvení a pokročilé funkční žilní vyšetření dolních končetin)
  6. Digitální fotopletysmografie/LRR (posouzení funkce žilních chlopní a evakuační schopnosti lýtek)
  7. Optická pulsní oscilografie (posouzení prokrvení prstů např.u tzv.Raynaudova syndromu, hodnocení v rámci diagnostiky tzv.Thoracic outlet syndrom)

Výše uvedená vyšetření jsou prováděna vysoce erudovaným specialistou za pomocí nejmodernějšího ultrazvukového a pletysmografického systému („High end“).

Nabízíme také celé spektrum laboratorní diagnostiky ve smluvních laboratořích včetně vyšetření hodnot lipidů a další laboratorních parametrů kardiovaskulárního rizika. Ve spolupráci se specializovaným pracovištěm zajišťujeme i vyšetření genetických markerů rizika vzniku žilní trombózy.

Ostatní indikovaná vyšetření (CT-angiografie, magnetická rezonance, digitální subtrakční angiografie, rentgenové vyšetření) můžeme rychle a bez zbytečných byrokratických průtahů domluvit s našimi kooperujícími partnery.

Ordinační hodiny

Pondělí: (7:00 – 8:00 jen pro objednané) 8:00 – 16:00
Úterý: 8:00 – 16:00
Středa: 8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 16:00 (16:00 – 18:00 jen pro objednané)
Pátek: 8:00 – 12:00 po tel. dohodě

Kontakt

Do Koutů 2073/1A, PRAHA 4

MUDr. Simon Jirát +420 778 488 723
MUDr. Aleš Horáček +420 792 335 472

info@cevni-komorany.cz